Hlasování výtah

Celkem bylo na schůzi přítomno 17 vlastníků disponujících 15.347 z 18.258 hlasů.

Pro firmu ThyssenKrupp hlasovalo 9 vlastníků s počtem hlasů 6.921.

Pro firmu EL-VY hlasovalo 6 vlastníků disponujících 6.059 hlasy.

Jiné návrhy nebyly, hlasování se zdrželi 2 vlastníci (jedním z nich Družstvo Čerchov).

Výbor nyní bude jednat s oběma společnostmi. O průběhu a výsledku jednání budete nadále informováni na těchto stránkách.

Za SVJ Martina Ponertová

Reklamy

Pozvánka na členské schůze

Dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi družstva Čerchov konanou dne

12. 5. 2015 od 18:00 hodin

Na programu je zejména seznámení s hospodařením družstva.

Jiří Drahota, předseda družstva


Dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi společenství vlastníků domu Čerchovská 1744/5 konanou dne

12. 5. 2015 od 18:15 hodin

Na programu je seznámení s hospodařením, návrh a případné schválení nového rozpisu zálohových plateb, informace o nově založeném účtu společenství, případné návrhy oprav a rekonstrukcí domu pro rok 2015.

Martina Ponertová, předseda společenství

Obě schůze se budou konat v přízemí domu.